Thanh toán

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ KIẾN

Đợt Ngày thanh toán Tỷ lệ Ghi chú
1 Đặt cọc 50 triệu  
2

Ký HĐMB

( Trong vòng 7 ngày sau khi ngày đặt cọc) 

30% Bao gồm tiền đặt cọc
3 Thông báo nhận bàn giao căn hộ 65%

- Dự kiến bàn giao Quý I/2020 (+- 3 tháng)

- Đóng 2% PBT

5

Nhận thông báo bàn giao GCNQSHNỞ

5%  
  Tổng cộng 100%  

- Áp dụng bảng giá ban hành ngày 10/12/2019

- Thời gian chuyển cọc (dự kiến ngày 24/08/2019)